Ochrana osobních údajů

Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše – příspěvková organizace (dále jen mateřská škola), se sídlem Edvarda Beneše 6, Opava 747 05, IČO: 71000101 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.
Osobní údaje mateřská škola zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud mateřská škola zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od mateřské školy informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným mateřskou školou;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané mateřskou školou jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných mateřskou školou, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů mateřskou školou;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) mateřské škole;
  • podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči mateřské škole uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro mateřskou školu:
p. Luděk Mandok
Telefon: 724 289 323, e-mail: ludek.mandok@opava-city.cz

Soubory ke stažení

Stanovisko k provádění zápisu v době mimořádného opatření (epidemie Covid 19)1074 kB
© 2020 MŠ E.Beneše Opava, Edvarda Beneše 6, Opava 5 , mseb@seznam.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz