Naše aktivity

ZÁJMOVÉ AKTIVITY DĚTÍ

Kroužky:

 • Výtvarný
 • Pracovní
 • Grafomotorika
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Logopedická prevence
 • Dětský sbor

Nadstandardní aktivity:

 • Plavání
 • Bruslení
 • Sportovní olympiády
 • Školy v přírodě
 • Výlety do přírody
 • Divadelní představení

 


Využívání počítače v předškolním vzdělávání

Nestandardní metody využívání PC ve vzdělávání předškolního dítěte, bude používáno v závislosti s potřebou poskytovat dítěti elementární základy pro život v informační společnosti, v souvislosti s velkým nárůstem informací a rychlostí změn a s nutností rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, efektivně komunikovat učit se spolupracovat a podílet se na společenských činnostech a rozhodnutích.
 • při práci s dětmi budou využívány audiovizuální prostředky a to i nestandardní (např.počítač)
 • využívány budou především vzdělávací programy a hry určené předškolním dětem a programy zaměřené na předcházení specifickým poruchám učení dítěte, děti budou vedeny k dodržování základních psychohygienických podmínek při práci na PC a to zejména v oblasti časové přiměřenosti, správných návyků sezení u PC, nutnosti kompenzace pohybovými aktivitami
 • programy budou využívány tak, aby korespondovaly s potřebou podpořit v dětech vznik žádoucí kompetence, při řízeném, ale i spontánním učení

Společné akce školy a rodiny

 • Informativní schůzky pro rodiče
 • Dětská olympiáda
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční dopoledne s nadílkou
 • Vánoční výstava dětských prací
 • Individuální pohovory s rodiči předškoláků
 • Karneval
 • Pracovní dílny
 • Velikonoční výstava dětských prací
 • Den matek
 • Dětský den
 • Rozloučení se školáky
 • Výlety

Soubory ke stažení

Plánované akce MŠ748 kB
© 2020 MŠ E.Beneše Opava, Edvarda Beneše 6, Opava 5 , mseb@seznam.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz