Zahrada
Revitalizace zahrady Mateřské školy Opava, Edvarda Beneše - příspěvková organizace byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu s názvem "Přírodní zahrady opavských MŠ Havlíčkova, E. Beneše a Olomoucká". Realizace byla zahájena 4. června a ukončena v září 2014. Zhotovitelem byla firma Ostravské stavby, a.s., zastoupená Ing. Kročkem. Postup prací na přírodní zahradě je ke zhlédnutí ve fotogalerii.
V roce 2015 jsme získali z grantového programu č. 3. 1. Podpora akcí a aktivit EVVO účelovou dotaci 32 000 Kč z rozpočtu Statutárního města Opavy na realizaci projektu O krok blíže k přírodě. V rámci tohoto projektu došlo k úpravě stávajících venkovních prostor před mateřskou školou tak, aby sloužily k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Vytvořená předzahrádka tvoří reprezentativní vstup do MŠ a všem návštěvníkům přináší estetický zážitek. Prostor je svým složením atraktivní po celý rok (různé barvy květů, listů, kamenů atd.). Zhotovitelem projektu je Ing. Olga Šamárková. Celková cena projektu činila 39 949 Kč.
© 2020 MŠ E.Beneše Opava, Edvarda Beneše 6, Opava 5 , mseb@seznam.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz